Skip to main content

Contractloze praktijk

De afgelopen jaren hebben de zorgverzekeraars een steeds grotere en ongewenste invloed gekregen op ons werk.

Zij (willen) bepalen:

  • Hoeveel behandelingen we per aandoening per patiënt (mogen) uitvoeren, ongeacht of uw klacht daarmee verholpen is. Indien we daar geen gehoor aan geven, worden we gedreigd met korting op ons tarief of het weigeren van een nieuw contract.
  • Wat de hoogte van ons tarief is. Deze is de afgelopen 13 jaar overigens niet of nauwelijks verhoogd en zit inmiddels 30% onder de kostprijs.
  • Onze administratieve last; zoals rapportages, vragenlijsten etc. Deze nemen inmiddels 30% van onze tijd in beslag. Tijd die we feitelijk niet aan uw zorg kunnen besteden. Tot op heden hebben wij dit naast ons werk gedaan, maar dat gaat niet langer meer.
  • Dat wij niet gezamenlijk mogen onderhandelen met zorgverzekeraars.

Dit houdt in dat wij alleen kunnen tekenen bij het kruisje.

Voor ons is de maat vol. Het wordt ons zo goed als onmogelijk gemaakt om ons werk naar onze standaard te kunnen doen. Dit heeft ons er toe gebracht om per 1 januari 2019 geen contracten meer met de zorgverzekeraars af te sluiten.

We realiseren ons terdege dat dit voor u een aantal vervelende consequenties heeft:

  • Elke behandeling dient na afloop per pin of per mobiel afgerekend te worden.
  • U dient de nota daarna in bij uw zorgverzekeraar, deze zal de nota geheel of gedeeltelijk aan u vergoeden.
  • De hoogte van de vergoeding hangt af van de soort verzekering die u afgesloten heeft; een natura polis of een restitutie polis en de specifieke zorgverzekeraar.
  • Elke zorgverzekeraar hanteert hier eigen regels voor.
  • Indien u wilt weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt, zoek dan naar vergoeding niet gecontracteerde zorg.

Wij hanteren per 1 januari 2019 de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie                                       30 minuten:        € 35,00

Zitting fysiotherapie aan huis                        30 minuten:        € 48,00

Screening                                                         15 minuten:        € 18,00

Intake en onderzoek na screening                 30 minuten:        € 37,00

Intake en onderzoek na verwijzing                30 minuten:        € 45,00

Niet nagekomen behandeling/afspraak (*)                               € 35,00

(*) U kunt een behandeling/afspraak kosteloos 24 uur van te voren annuleren.